Termeni utilizare

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. EMILY COM S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

Scopul colectarii datelor este:
– informarea clientilor privind solicitarile, serviciile oferite, facturare, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau serviciile achizitionate
– de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media
– administrative si de monitorizare a comenizlor si comportamentul clientului

Prin completarea datelor in formularul de contact, utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a S.C. EMILY COM S.R.L. si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul precizat mai sus

Prin citirea prezentelor termene de utilizare ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa S.C. EMILY COM S.R.L., Str. Nucului, nr. 1a, Baia Mare, Maramures, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interviti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

De asemenea, s.C. EMILY COM S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora , prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare sau alte servicii, asigurători.

Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.