Termeni utilizare

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
Site-ul web transinternational.ro este proprietatea firmei S.C. EMILY COM S.R.L., cu sediul in Str. Nucului, nr. 1a, Baia Mare, Maramures, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J24/1500/2007, CUI RO22289067 , numita in continuare "proprietarul siteului".
Accesul si utilizarea site-ului transinternational.ro (denumit in continuare "site" sau transinternational.ro) presupune acceptarea implicita si in totalitate a termenilor si conditiilor expuse mai jos.
In cazul in care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, vizitatoriii, denumiti in continuare si utilizatorii trebuie sa inceteze accesarea acestui serviciu.
Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza.
Utilizatorii au acces permanent la sectiunea de termenii si conditiile, si le pot consulta in orice moment.
Site-ul transinternational.ro utilizeaza cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare, adaptata nevoilor si interesului fiecaruia..
DESCRIEREA SERVICIILOR
Prin intermediul sectiunilor sale, site-ul transinternational.ro ofera utilizatorilor informatii cu privire la serviciile si activitatea companiei.
Proprietarul site-ului nu isi asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei de comunicare dintre utilizator si acesta.
INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Informatiile pot fi actualizate si modificate sau schimbate, partial sau integral fara o informare prealabila a utilizatorilor. De asemenea, acest site poate fi suspendat sau desfiintat fara o notificare prealabila.
DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA
Intregul continut al acestui site (date, imagini, texte, simboluri, sigle, elemente de grafica web, scripturi, programe, baze de date si alte informatii) si drepturile de proprietate intelectuala din acest site apartin sau sunt licentiate societatii S.C. EMILY COM S.R.L. .
Orice utilizare partiala sau integrala (a datelor, textelor, imaginilor, etc), va necesita acordul prealabil in scris din partea proprietarul site-ui.
Imagini de la terti
Acest site contine imagini, care se afla in proprietatea unor terti. Folosirea acestora in scop comercial, fara acceptul proprietarului de drept, este interzisa in mod expres.
LIMITAREA RASPUNDERII
Firma S.C. EMILY COM S.R.L. nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultand din:
  • utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informatiilor site-ului;
  • declaratii sau actiuni ale oricarei terte parti asupra serviciilor site-ului;
  • orice alta problema legata de serviciile site-ului.
Acest site este oferit in aceasta forma fara alte garantii. Proprietarul situ-ui nu este si nu poate fi facut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale acestui site sau ale continutului sau.
ABSOLVIREA DE RASPUNDERE
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca intelegeti ca sunteti de acord cu urmatoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria raspundere; proprietarul situ-lui se absolva in mod expres de toate raspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garantiile indirecte de vanzare sau conformitate cu specificatiile pentru un anume scop.
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. EMILY COM S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

Scopul colectarii datelor este:
– informarea clientilor privind solicitarile, serviciile oferite, facturare, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau serviciile achizitionate
– de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media
– administrative si de monitorizare a comenizlor si comportamentul clientului

Prin completarea datelor in formularul de contact, utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a S.C. EMILY COM S.R.L. si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul precizat mai sus

Prin citirea prezentelor termene de utilizare ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa S.C. EMILY COM S.R.L., Str. Nucului, nr. 1a, Baia Mare, Maramures, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interviti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

De asemenea, s.C. EMILY COM S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora , prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare sau alte servicii, asigurători.

Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.